Pirmiausia reikia susikurti asmeninę paskyrą. SVARBU: Nurodytas el. paštas ir asmeninis telefonas turi būti autentiški, nes jie skirti korespondencijai ir informacijai.
Abonementą galima įsigyti tiek prieš prasidedant mėnesiui, tiek jau jam prasidėjus.
Galima įsigyti kelis mėnesius į priekį ir kelis abonementus, tą patį mėnesį. Perkant antrą abonementą, tam pačiam žmogui, tą patį mėnesį – susisiekite su administracija, padarysime nuolaidą.
Perkant abonementą mėnesiui prasidėjus (neturėjus jo prieš tai ir esant laisvų vietų) sistema sugeneruos kainą pagal pirkimo datą.
Turint mėnesinį abonementą, 20tą mėnesio dieną gausite informacinį laišką apie pirmenybę prasitęsti abonementą ateinančiam mėnesiui – jį apmokant.
Esamam abonementui vietos rezervacija yra laikoma iki 27os mėnesio dienos. Neapmokėjus ateinančio mėnesio abonemento iki minėtos dienos, abonemento vieta tampa laisva ir ją gali įsigyti visi. Tiek svetainės lankytojai, tiek paraiškas laukiančiųjų sąraše užpildę žmonės, tiek ir buvę abonementai.
Esant laukiančiųjų sąraše ir pageidaujant lankyti grupę kurioje šiuo metu nėra vietos, gausite informacinį laišką apie atsilaisvinusią vietą(kai tik ji atsilaisvins) ir galėsite iškarto įsigyti.
Kelios grupės yra uždaros ir patekimas į jas yra tik
užpildžius paraišką ir patvirtinus treneriui/administracijai.
BadmintonoCentro abonementas yra perkamas mėnesiui ir skaičiuojasi 8 apsilankymai treniruotėse.
Mėnesiai ne visada turi lyginį skaičių treniruočių(8), todėl praleidus treniruotę reikia kontaktuoti su treneriu ir prašytis ateiti papildomai. Treniruočių yra daug, tiek Ogmios mieste tiek Lazdynuose. Už papildomas treniruotes einamąjį mėnesį BadmintonoCentras papildomai neprašys:) Sezonas skaitomas nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 1 - kalendoriniai metai. Mokama visada prieš prasidedant mėnesiui. Per sezoną abonementą galima stabdyti 1 mėnesį, prieš tai pranešus treneriui apie planuojamas atostogas. Stabdytis abonementą galima du kartus, bet netrumpiau kaip po 2 savaites. Vienkartiniai praleidimai nesiskaičiuoja ir nuolaida abonementui netaikoma.
Juridinis asmuo
Pavadinimas Badmintono centras
Kodas 305701830
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Adresas Vilnius, Verkių 29.
Telefono numeris 8 650 70617
El. pašto adresas: karolis.semeta@gmail.com
Interneto svetainės adresas: www.badmintonocentras.lt
Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)
teikėjo (institucijos) vadovo vardas ir pavardė Karolis Semeta

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ
Programos kodas Neformaliojo švietimo programų registre120504249
Programos pavadinimas - Vaikų ir jaunimo užimtumo didinimas per
badmintonąVilniuje;
Programos lygmuo - Savivaldybės lygmens;
NVŠ programos kryptis – Sportas;
NVŠ programos vykdymo būdas – Kontaktinis;

NVŠ programos tikslas:
Ugdyti ir plėtoti vaikų ir jaunimo kompetencijas pasitelkiant badmintono žaidimą

NVŠ programos uždaviniai:
1. Sudominti vaikus badmintonu ir supažindinti su sporto pagrindais.
2. Skatinti vaikų
tobulėjimą, individualių tikslų siekimą grupėje, ir disciplinuotą asmenybę.
3. Skatinti ryžtą
siekiant tikslų, atsakomybę, kryptingai jų siekiant ir profesionalų požiūrį į darbą.

Kompetencija. Kompetencijos apibrėžtis.

Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
Asmens savimonė ir savitvarda, socialinis
sąmoningumas, tarpusavio santykių kūrimo
gebėjimai, atsakingas sprendimų priėmimas ir
asmens rūpinimasis fizine ir psichine sveikata;

Ugdomos kompetencijos:
Įvadas į badmintono žaidimą;
1. Susipažinimas tarpusavyje;
2. Lūkesčių ir poreikių išsiaiškinimas;
3. Fizinio pajėgumo įsivertinimas;
4. Mokymasis pasiruošti treniruotei
Metodai:
Susipažinimo žaidimai, estafetės, supažindinimas su naudojimu inventoriumi, bendrų taisyklių nusistatymas;

Pasirengimas treniruotėms; fizinis pasirengimas:
1. Apšilimas, Traumų prevencija.
2. Greičio ugdymas atliekant įvairius judriuosius žaidimus
3. Reakcijos tobulinimas per specialius žaidimus;
Metodai - Aktyvus pasakojimas, demonstravimas, judrieji žaidimai.

Badmintono technikos mokymas
1. Žaidimo taisyklių išsiaiškinimas ir teisingas supratimas;
2. Teisingas badmintono raketės laikymas, teisingų judesių atlikimas
3. Skirtingų smūgių mokymas ir jų kartojimas skirtingose aikštelės vietose
4. Akcentuoti smūgių tikslumą ir stiprumą išmokus smūgio techniką skirtingose aikštelės kampuose;
Metodai - Aiškinimas demonstruojant, stebėjimas kartojimas, darbas grupėse, reflektavimas

Badmintono taktikos mokymas
1. Strateginio mąstymo ugdymas žaidimo metu renkantis išmoktus smūgius judesius. Žaidimas atliekant apgalvotus sprendimus.
2. Žaidimas komandoje ir individualiai, sąžiningo ir garbing žaidimo mokymas
3. Mokymasis reaguoti į nesėkmes, taip išlaikant motyvaciją užsiimama veikla.
Metodai - Žaidybinių situacijų sukūrimas, kad žaidėjas turėtų pasirinkti, kurį smūgį atlikti. analizė, grupiniai ir individualūs aptarimai, refleksijos. Koučingas. Darbas komandoje.

Pažangos vertinimas ir aptarimas:
1. Reguliarus siekiamų tikslų aptarimas;
2. Reflektavimas apie pasiektus ir norimus pasiekti rezultatus.
Metodai - Video analizė, Stebėjimas, Įsivertinimas, reflektavimas, grupinės diskusijos, individualūs aptarimai.

Ugdymosi poreikių dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų:
Klausos sutrikimų

Nurodytiems mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams:
Badmintoną gali sportuoti klausos sutrikimų turintys asmenys.

Numatomas mokinių skaičius vienoje grupėje 20;
Numatomas grupių skaičius 5;
Dėl aikštelių rezervacijos atšaukimo prašome susisiekti el.p: karolis@badmintonocentras.lt arba tel +37065070617
Grąžinti ar pakeisti prekes galima tik šiomis sąlygomis:
1. Pakeisti arba grąžinti įsigytą prekę galite per 14 kalendorinių dienų Lietuvoje arba per 30 kalendorinių dienų Europos Sąjungoje ir kitose šalyse nuo prekių pristatymo dienos.
2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pateikta tvarkingoje pradinėje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, etc.) ir toje pačioje komplektacijoje, kokioje pirkėjas ją įsigijo.
3. Norint keisti ar grąžinti naujas prekes prašome susisiekti: jurgis@badmintonocentras.lt arba telefonu: +37069961238;
4. “Badmintono centras” turi teisę nepriimti keičiamos arba grąžinamos prekės, jei ji pateikiama panaudota, be etikečių ar sugadinta, pasibaigęs jos keitimo/grąžinimo terminas, arba jei ji buvo pagaminta ar pakoreguota pagal individualų užsakymą (pakeista prekės spalva, pakoreguotas prekės ilgis ar plotis, etc.).
5. Keičiamų ar grąžinamų prekių siuntimo/pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos neapmokamos.
6. Pinigai už grąžintą prekę grąžinami per 14 kalendorines dienas. po to, kai prekė yra gauta, patikrinama, kad ji yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, yra visi įpakavimai, etiketės. Pinigai pirkėjui yra grąžinami į grąžinimo akte nurodytą sąskaitą.
7. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas.
8. Grąžinant su nuolaida įsigytą prekę, grąžinama su galiojusia nuolaida sumokėta suma.
9. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.“


Naudotos prekės patenka į negrąžinamų ir nekeičiamų prekių sąrašą, todėl įsigijus tokias prekes ir vėliau persigalvojus dėl jų reikalingumo, tokių prekių pardavėjas neprivalo priimti – jos gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui geranoriškai sutikus. Pirkėjas jas perka tik įsitikinęs, kad jos pilnai atitinka jo norimą kokybę ir tenkina jo poreikius.